وبگاه شخصی مهدي كاشاني نژاد

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

خدمات به انجمن علمي يا نشرياتاین خدمات شامل سردبيري - عضو هيات تحريريه - نقاد - داور - مشاور و... می باشد.

نام انجمن علمي يا نشريهسمت يا نوع خدمتتاريخ
ازتا
مجله فرآوري و نگهداري مواد غذايي عضو هیات تحریریه و کمک سردبیر   
مجله پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران عضو هیات تحریریه   
مجله پژوهشهاي صنايع غذايي عضو هیات تحریریه   
International Journal of Plant Production عضو هیات تحریریه   


عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

نام شورا يا كميتهتاريخ
ازتا
عضو کمیته تخصصی صنایع غذایی شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم خرداد 90 ادامه دارد 
عضو شورای انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد مهر 91 ادامه دارد 
عضو کمیته گسترش آموزشهای علمی کاربردی استان گلستان مهر 91 ادامه دارد 
عضو شوراي مرکزي پارک علم و فناوري استان گلستان   
عضو شوراي مرکز رشد پارک فناوري استان گلستان   
عضو کار گروه هويت و همبستگي ملي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   
عضو شوراي علمي بنياد نخبگان استان گلستان   
عضو کارگروه تخصصي سلامت و فرآوري غلات- معاونت غذا و دارو   
عضو شوراي پژوهشي مرکز تحقيقات سلامت غلات- معاونت غذا و دارو   
عضو شورای آموزشی دانشگاه فروردین 84 اردیبهشت 85 
عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه  شهریور 85 اسفندماه 86 


عضویت در کمیته علمی همایش ها

مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

شرحمحلتاريخ
ازتا
مدیر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بهمن 90 اردیبهشت 93 
مدیر امور پژوهشی دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تیرماه 85  اسفندماه 86 
سرپرست دفتر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شهریور 85  اسفندماه 86 
مدیر گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تیرماه 83 تیرماه 85 
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اسفند 92 بهمن 95 
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بهمن 1395 ادامه دارد 


مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

  بازديد : 72235
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان